Frågor & svar

Vad är ytinlärning och djupinlärning?

Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför teoriprovet utan att förstå vad du lärt dig.

Djupinlärning handlar om att du söker förståelse om hur regler ska användas och varför de finns i stället för att endast memorera dem. Detta leder till att du får användning av teorin i praktiken och kommer ihåg dina kunskaper längre.

Läs mer om inlärning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market