Frågor & svar

Vad är vägtransportledares uppgift?

En vägtransportledare ger anvisningar för långa, tunga och breda transporter.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market