Frågor & svar

Vad är vägtransportledares uppgift?

En vägtransportledare ger anvisningar för långa, tunga och breda transporter.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn