Frågor & svar

Vad är underkylt regn och när förekommer det?

Underkylt regn är regn som fryser i samma ögonblick som det träffar vägen. Detta kan orsaka väldigt svår halka.

Underkylt regn kan vara svårt att upptäcka eftersom det ser ut som vanligt regn när dropparna träffar den varma bilrutan. Tänk på att det inte kan vara vanligt regn när det är minusgrader.

Läs mer om halt väglag.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market