Frågor & svar

Vad är största risken vid fartblindhet?

Fartblindhet innebär att man tappar känslan för hur snabbt man kör och det känns som man kör saktare än vad man egentligen gör. Den risk som är störst är därför att man missbedömer bilens bromssträcka.

Läs mer om fartblindhet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market