Frågor & svar

Vad är skillnaderna mellan motortrafikled och motorväg?

Motortrafikled och motorväg har samma regler, men utformningen skiljer sig. Motorvägen har två körbanor i vardera riktningen, medan motortrafikleden oftast har en körbana som är dubbelriktad.

Påfarterna till motortrafikleder saknar ofta accelerationsfält och då gäller väjningsplikten. Avfarterna är även kortare jämfört med motorvägens.

Läs mer om motortrafikled och motorväg.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market