Frågor & svar

Vad är skillnaderna mellan motortrafikled och motorväg?

Motortrafikled och motorväg har samma regler, men utformningen skiljer sig. Motorvägen har två körbanor i vardera riktningen, medan motortrafikleden oftast har en körbana som är dubbelriktad.

Påfarterna till motortrafikleder saknar ofta accelerationsfält och då gäller väjningsplikten. Avfarterna är även kortare jämfört med motorvägens.

Läs mer om motortrafikled och motorväg.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn