Frågor & svar

Vad är skillnaden mellan erfarna och oerfarna förare när det gäller avsökning?

Oerfarna förare

  • Håller blicken närmare bilen.
  • Har smalare och mer passivt avsökningsområde.
  • Fixerar blicken på fasta föremål-
  • Har inte lika rörlig blick.

Erfarna förare

  • Riktar blicken längre fram.
  • Har bredare avsökningsområde.
  • Fokuserar mer på rörliga föremål.
  • Har en rörligare blick.

Läs mer om synen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market