Frågor & svar

Vad är skillnaden mellan erfarna och oerfarna förare i trafiken när det gäller reaktionsförmåga?

Erfarna förares reaktionsförmåga är betydligt bättre. Den åldersgruppen med bäst reaktionsförmåga är mellan 45 – 54 år.

Erfarna förare är också oftare handlingsberedda och kan lättare förutse olika situationer, vilket gör att de har kortare reaktionstid.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market