Frågor & svar

Vad är parkeringsvaktens huvudsakliga uppgift?

Parkeringsvaktens viktigaste uppgift är att se till att parkeringsregler följs, men även att hjälpa till så att det blir fler lediga parkeringsplatser.

Läs mer om parkering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2018                  

 The best english questions on the market