Frågor & svar

Vad är några exempel på synvillor i trafiken?

  • Dimma eller krokiga och backiga vägar kan förvränga verkligheten om åt vilket håll vägen svänger.
  • Om det ena framljuset på en mötande bil är sönder, och det är mörkt, kan det se ut som en motorcykel.
  • Om du kör i snöyra med helljus på kan du tappa orienteringen.
  • På avstånd kan en moped lätt förväxlas med en motorcykel.

Läs mer om synen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market