Frågor & svar

Vad är motoroljans uppgifter?

Motoroljans uppgifter är att kyla motorn, smörja rörliga delar och skydda mot rost.

Om varningslampan för oljetrycket börjar lysa måste du stänga av motorn direkt. Om lampan inte släcks när du fyller på olja måste en verkstad åtgärda problemet.

Läs mer om smörjsystemet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market