Frågor & svar

Vad är mikrosömn?

Om du är trött kan du omedvetet tappa koncentrationen under en mycket kort tid, det kan handla om några tiondelars sekund. Detta kallas mikrosömn.

Det kan verka ofarligt, men några tiondelars sekund tappad koncentration i en kurva kan räcka för att orsaka en avåkning.

Läs mer om trötthet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market