Frågor & svar

Vad är mikrosömn?

Mikrosömn är korta omedvetna sovstunder. Det kan verka ofarligt eftersom mikrosömn endast varar i några tiondelar av en sekund, men en kort tid av ouppmärksamhet kan orsaka en olycka.

Läs mer om trötthet.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn