Frågor & svar

Vad är mikrosömn?

Mikrosömn är korta omedvetna sovstunder. Det kan verka ofarligt eftersom mikrosömn endast varar i några tiondelar av en sekund, men en kort tid av ouppmärksamhet kan orsaka en olycka.

Läs mer om trötthet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market