Frågor & svar

Vad är innebär bevakat och obevakat övergångsställe?

Bevakat övergångsställe innebär att det antingen finns trafikljus eller polis som dirigerar trafiken. Vid obevakat övergångsställe finns inget av detta.

Ett övergångsställe med skolpatrull räknas som obevakat.

Läs mer om bevakat och obevakat övergångsställe.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market