Frågor & svar

Vad är fördelen med att använda biobränsle i stället för fossilt bränsle?

Den största fördelen är att växthuseffekten inte påverkas. Biobränsle produceras av växter. Mängden koldioxid som släpps ut när du kör med biobränsle är samma mängd koldioxid som förbrukats av växten innan skörd.

Läs mer om olika bränslen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market