Frågor & svar

Vad är en ”2+1-väg”?

En 2+1-väg är en landsväg eller motortrafikled som byggts om för att höja säkerheten. Vägen har omväxlande ett eller två körfält i vardera riktningen. Det finns ett mitträcke som avgränsar mot mötande trafik. Detta minskar antalet mötesolyckor.

2+1-vägar som är landsvägar har ofta smalare körfält och smala, eller inga, vägrenar. Var även beredd på att dessa vägar kan ha plankorsningar.

2+1-vägar som är motortrafikleder har ofta bredare vägrenar och saknar plankorsningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market