Frågor & svar

Vad är definitionen på en tung lastbil?

Definitionen på en tung lastbil är att totalvikten överstiger 3,5 ton. Är totalvikten under 3,5 ton räknas det som en lätt lastbil.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market