Frågor & svar

Vad är bruttovikt?

Bruttovikt är den vikt som ditt fordon har vid ett visst tillfälle. Om du lastar bilen eller kör med passagerare kommer bruttovikten att öka.

Transportstyrelsen definierar bruttovikt som den sammanlagda vikt som alla hjul på fordonet vid ett visst tillfälle överför tull vägbanan.

Läs mer om tjänstevikt eller totalvikt.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market