Frågor & svar

Vad är bashastigheten inom och utanför tätbebyggt område?

Inom tätbebyggt område är bashastigheten 50 km/h och på landsvägar är den 70 km/h.

Bashastighet är den hastighet som generellt gäller, så länge det inte finns skyltar som anger annan hastighet. Skulle det till exempel saknas skyltar på en landsväg är det 70 km/h som gäller.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn