Frågor & svar

Ur miljösynpunkt, på vilken plats är det bäst att tvätta sitt fordon?

Den bästa platsen att tvätta fordonet är på särskilda tvättanläggningar. På dessa anläggningar finns avlopp som separerar olja och andra giftiga ämnen från spillvattnet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market