Frågor & svar

Ur miljösynpunkt, i vilken ordning ska man skrapa rutorna/starta bilen?

Ur miljösynpunkt ska du skrapa rutorna först och sedan starta bilen. Om du startar bilen först kommer den att gå på tomgång, och dra bränsle i onödan, medan du skrapar rutorna.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market