Frågor & svar

Under vilken tid på dygnet är risken för viltolycka störst?

Risken är störst under gryning och skymning, eftersom då letar djuren efter föda och vatten.

Läst mer om viltolyckor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market