Frågor & svar

Till vilken myndighet är jag skyldig att anmäla att jag har sålt min bil?

Det ska anmälas till Transportstyrelsen. Anmälan ska ske inom tio dagar efter att bilen sålts.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market