Frågor & svar

Ska vägrenen användas i mörker?

Vägrenen ska inte användas under dåliga siktförhållanden, som till exempel mörker. Då är det stor risk att du för sent upptäcker gående, cyklister eller hinder på vägrenen.

Om du kör på vägrenen och behöver väja, så är det svårt att svänga tillbaka ut på vägen, eftersom du har väjningsplikt mot trafikanterna på vägen.

Läs mer om mörkerkörning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market