Frågor & svar

Ska man flytta en bil som blivit stående på vägen på grund av en trafikolycka?

Ja. Men om någon person har omkommit eller skadats allvarligt får fordonet endast flyttas om det utgör fara för andra fordon.

Läs mer om trafikolyckor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market