Frågor & svar

Ska en bilförare, ute i trafiken, fästa blicken på ett föremål?

Nej, som förare ska du ha en rörlig blick och inte fästa blicken på föremål. Fäster du blicken är risken stor att du missar viktig information.

Läs mer om avsökning och rörlig blick.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market