Frågor & svar

Ska bromsvätskan bytas ut med jämna mellanrum?

Ja. Det är bra att byta ut bromsvätskan med några års mellanrum eftersom den drar åt sig fukt.

Lär mer om bromssystemet.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn