Frågor & svar

Ska bromsvätskan bytas ut med jämna mellanrum?

Ja. Det är bra att byta ut bromsvätskan med några års mellanrum eftersom den drar åt sig fukt.

Lär mer om bromssystemet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market