Frågor & svar

Ska bilbälte användas om man är gravid?

Ja. Vid graviditet är det extra viktigt att bilbälte används. Dra bilbältets nedre del under magen mot låren.

Under den senare delen av graviditeten ska du undvika att köra själv eftersom krockkudden kan skada fostret.

Läs mer om bilbälte och säkerhet i bilen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market