Frågor & svar

På vilken väg måste man använda varningstriangel?

Om du har varit med om en olycka, eller tvingats stanna på en olämplig plats, så måste du använda varningstriangel på vägar med hastighetsbegränsningen 60 km/h eller högre.

Förtydligande: ”60 km/h eller högre” kan även skrivas som ”på vägar med hastighetsbegränsning högre än 50 km/h”.

Läs mer om nödstopp och när varningstriangeln ska användas.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn