Frågor & svar

På vilken väg måste man använda varningstriangel?

Om du har varit med om en olycka, eller tvingats stanna på en olämplig plats, så måste du använda varningstriangel på vägar med hastighetsbegränsningen 60 km/h eller högre.

Förtydligande: ”60 km/h eller högre” kan även skrivas som ”på vägar med hastighetsbegränsning högre än 50 km/h”.

Läs mer om nödstopp och när varningstriangeln ska användas.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market