Frågor & svar

På vilka platser sker de flesta kollisionerna mellan fordon och fotgängare?

De flesta kollisionerna mellan fordon och fotgängare sker på, eller i närheten av, övergångsställen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market