Frågor & svar

På vilka platser sker de flesta kollisionerna mellan fordon och fotgängare?

De flesta kollisionerna mellan fordon och fotgängare sker på, eller i närheten av, övergångsställen.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn