Frågor & svar

Om jag kört länge med hög fart och närmar mig en väg med lägre hastighetsbegränsning, kommer jag att sänka farten för mycket eller för lite om jag inte tittar på hastighetsmätaren?

Om du kört en lång sträcka med hög fart är risken stor att du blivit fartblind, vilket gör att det känns som att du kör saktare än vad du egentligen gör. Det kommer troligen att leda till att du sänker farten för lite om du inte tittar på hastighetsmätaren.

Läs mer om fartblindhet.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market