Frågor & svar

Om jag kör i 90 km/h och bromssträckan beräknas till 54 m. Hur lång blir bromssträckan om jag sänker hastigheten till 30 km/h?

Bromssträckan ökar/minskar kvadratiskt. 2 gånger så hög hastighet ger 4 gånger längre bromssträcka och 3 gånger så hög bromssträcka ger 9 gånger längre bromssträcka.

I detta fall minskas hastigheten till en tredjedel vilket betyder att bromssträckan blir en niondel. Bromssträckan blir: 54 / 9 = 6 meter.

Läs mer om bromssträcka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market