Frågor & svar

Om jag kör i 90 km/h, hur lång sträcka färdas bilen under två sekunder?

Cirka 50 meter. För att räkna ut hur lång sträcka du färdas under en viss tid måste du göra om km/h till meter per sekund, dela med 3.6: 90/3.6 = 25 m/s

Du färdas alltså 25 meter per sekund i två sekunder, vilket blir totalt 50 meter.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn