Frågor & svar

Om jag har fått motorstopp och måste stanna vid vägkanten, var ska jag placera varningstriangeln?

Varningstriangeln ska placeras så långt bakom ditt fordon att andra förare varnas i god tid. Generellt gäller att den ska placeras cirka 50-100 meter bakom fordonet.

Läs mer om nödstopp och varningstriangel.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market