Frågor & svar

Om jag ber min kompis att ha uppsikt bakåt när jag backar, vem har ansvaret om jag skulle krocka?

Trots att du ber din kompis om hjälp, så ligger hela ansvaret på dig som förare. Om du krockar får du ta konsekvenserna.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market