Frågor & svar

Om jag är inblandad i en trafikolycka med ett annat fordon. Vem ska lämna upplysningar och fylla i skadeanmälan?

I en trafikolycka med två fordon inblandade måste båda förarna lämna upplysningar. Därför måste både du och den andra föraren fylla i skadeanmälan.

Läs mer om skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market