Frågor & svar

Om jag är inblandad i en olycka och någon frågar om namn, adress och upplysningar om händelsen, är jag skyldig att lämna dessa uppgifter?

Ja. Om du är inblandad i en trafikolycka är du alltid skyldig att stanna kvar och lämna dessa uppgifter. Om du inte gör det kan du straffas för smitning.

Läs mer om åtgärder och skyldigheter vid trafikolycka.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market