Frågor & svar

Om jag är inblandad i en olycka och någon frågar om namn, adress och upplysningar om händelsen, är jag skyldig att lämna dessa uppgifter?

Ja. Om du är inblandad i en trafikolycka är du alltid skyldig att stanna kvar och lämna dessa uppgifter. Om du inte gör det kan du straffas för smitning.

Läs mer om åtgärder och skyldigheter vid trafikolycka.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn