Frågor & svar

Om alla skulle hålla hastighetsbegränsningarna, hur mycket skulle koldioxidutsläppen minska?

Om alla håller hastighetsbegränsningarna skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton.

Trafikverket

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market