Frågor & svar

När tänds bromsljusen på bilen?

Bromsljusen tänds när man trycker ned bromspedalen. Det är en varning till de som är bakom dig, så att de vet att du bromsar och saktar in.

Läs mer om bilens belysning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn