Frågor & svar

När tänds bromsljusen på bilen?

Bromsljusen tänds när man trycker ned bromspedalen. Det är en varning till de som är bakom dig, så att de vet att du bromsar och saktar in.

Läs mer om bilens belysning.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market