Frågor & svar

När ska man använda dimbakljus?

Man ska använda dimbakljus när sikten är nedsatt av snörök, dimma eller kraftigt regn.

Tänk på att stänga av dimbakljuset när bakomvarande fordon har upptäckt dig. Dimbakljuset är väldigt starkt och bländande.

Läs mer om bilens belysningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market