Frågor & svar

När ska jag använda varningsblinkers?

Du ska använda varningsblinkers för att varna andra trafikanter vid nödsituationer som motorstopp eller vid en trafikolycka. Det är även tillåtet att använda varningsblinkers vid bogsering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market