Frågor & svar

När ska jag använda ljus- och ljudsignal?

Du ska använda ljus- och ljudsignalen för att varna och uppmärksamma andra trafikanter. De ska även användas för att förebygga eller avvärja fara. Du ska inte använda signalen mer än nödvändigt.

Använd den signal som är mest lämplig, i mörker kan det vara lämpligt att använda ljussignalen.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market