Frågor & svar

När räknas ett släpfordon som lätt?

Ett släpfordon/en släpvagn räknas alltid som lätt om totalvikten inte överstiger 750 kg. Släpvagnen kan även räknas som lätt om totalvikten överstiger 750 kg, men endast om bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

Läs mer om körning med släpvagn.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market