Frågor & svar

När måste man sätta ut varningstriangel för att varna andra vid en trafikolycka?

Man måste sätta ut varningstriangeln när hastighetsbegränsningen är högre än 50 km/h.

Förtydligande: Du måste inte sätta ut varningstriangeln på vägar med hastighetsbegränsning 50 km/h, utan bara när det är högre än 50 km/h.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market