Frågor & svar

När måste man registreringsbesiktiga sin bil?

Du måste registreringsbesiktiga din bil om du har gjort ändringar på fordonet som gör att registreringsbeviset inte längre stämmer. Det kan vara till exempel byte av motor eller montering av taklucka. Besiktningen ska ske inom en månad efter ändringen.

Läs mer om registrering.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market