Frågor & svar

När måste man enligt lagen använda parkeringsljus?

Du måste använda parkeringsljus när du har stannat vid vägkanten i mörker och vägbelysningen är dålig.

Läs mer bilens belysningar.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market