Frågor & svar

När måste man enligt lagen använda parkeringsljus?

Du måste använda parkeringsljus när du har stannat vid vägkanten i mörker och vägbelysningen är dålig.

Läs mer bilens belysningar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn