Frågor & svar

När måste höjden vid en viadukt märkas ut?

När den fria höjden vid en viadukt är lägre än 4,5 meter måste den märkas ut.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn