Frågor & svar

När måste höjden vid en viadukt märkas ut?

När den fria höjden vid en viadukt är lägre än 4,5 meter måste den märkas ut.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market