Frågor & svar

När jag kör i en kurva, hur många gånger större blir sidkraften om jag kör dubbelt så fort?

Sidkraften ökar kvadratiskt vilket innebär att fördubblad hastighet ger fyra gånger högre sidkraft. Det är därför viktigt att du håller tillräckligt låg hastighet i kurvor.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market