Frågor & svar

När jag köpt ett paket, när kan jag börja öva?

Direkt när du köpt ett paket får du tillgång till ditt konto och kan börja öva. Beställer du via faktura kan du också börja öva direkt, redan innan du betalat fakturan.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn