Frågor & svar

När gäller utfartsregeln?

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt mot alla fordon på korsande väg. Den gäller när du kör ut på en väg eller gata:

  • Från parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande område.
  • Från stig, ägoväg eller liknande utfart.
  • Från cykelbana, vägren, gågata, gångfartsområde eller terräng.
  • Efter att du har korsat en gång- eller cykelbana.

Läs mer om väjningsregler.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market