Frågor & svar

När gäller utfartsregeln?

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt mot alla fordon på korsande väg. Den gäller när du kör ut på en väg eller gata:

  • Från parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande område.
  • Från stig, ägoväg eller liknande utfart.
  • Från cykelbana, vägren, gågata, gångfartsområde eller terräng.
  • Efter att du har korsat en gång- eller cykelbana.

Läs mer om väjningsregler.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn