Frågor & svar

När får barn använda enbart bilbälte utan annan skyddsutrustning?

Det är barnets längd som avgör när enbart bilbälte får användas, barnet måste vara minst 135 cm lång.

Läs mer om bilbälte och skyddsutrustning för barn.

Driving Theory in English

 Over 1000 questions in English                  

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market